Publikacije čiji je Arbor Magna izdavač ili suizdavač

Arboretum Trapisti

Šukalo O., Brujić J., Borković S., Babić N., Peulić S., Dragomirović A. (2018): Elaborat o podizanju arboretuma u okviru Park-šume Trapisti. Centar za održivost i integrativni dizajn Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Arbor Magna.


Cicelj

Brujić J., Milanović Đ., Tupeša NJ., Ćuk B., Ćeha M., Veselinović D., Ristanović J., Kuvelja A., Vuković S., Tupeša D., Ristanović O., Marić B. (2011): Biodiverzitet područja Cicelj. Arbor Magna, Banja Luka, 105 str.


GISPASS

Arbor Magna (2011): Onlajn GIS baza podataka o zaštićenim i potencijalno zaštićenim područjima Republike Srpske. http://arbormagna.rs.ba [Od 2017. aplikacija je privremeno nedostupna].


Photoforest

Stupar V., Brujić J., Milanović Đ. (2006): PHOTOFOREST – CD atlas drveća i žbunja Republike Srpske i susjednih područja. Arbor Magna i Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.


Publikacije nastale kao rezultat rada Arbor Magne, ali izdate od strane drugog izdavača

Fotomonografija

Milanović Đ., Stupar V., Brujić J. (2017): Šume Republike Srpske – Fotomonografija. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet, 283 str.


Smjernice

Golob A., Skoberne P., Milanović Đ., Drešković N., Đug S., Kovačević D., Todorović S., Brujić J., Stupar V., Gašić B., Stanivuković Z., Burlica Č., Pašić J., Petković D., Bokić M., Nikić D., Zafirov I., Velgje D., Ferlin F., Andries T. (2015): Smjernice za pripremu Planova upravljanja za Natura 2000 područja u Bosni i Hercegovini sa indikativnim planovima upravljanja područjima Tišina, Orjen-Bijela gora i Vranica. Prospect C&S, 221 str.


Brujić J., Travar J., Ivanković M., Meseldžija P., Marković B. (2003): Katalog najvećih stabala Republike Srpske. Šumarski fakultet Banja Luka i JPŠ Srpske šume Republike Srpske.


Arbor Magna u medijima

rtrs

2006

Deset priloga o drveću Banjaluke i Trebinja u emisiji „P.S….o svemu popodne“.


rtrs

2007

22 priloga o drveću Banjaluke i Trebinja u emisiji „Ekologika“.


rtrs

2007

11 priloga o vrijednom drveću u Trebinju i Hercegovini u emisiji „Herbarijum“.


radio_rs

2012

Gostovanja na razne teme iz oblasti zaštite prirode u emisiji „Učinimo mogućim“.


radio_rs

2012

Gostovanja u seriji „Botaničari“ emisije „Riznica znanja“.