Публикације чији је Арбор Магна издавач или суиздавач

Arboretum Trapisti

Шукало О., Брујић Ј., Борковић С., Бабић Н., Пеулић С., Драгомировић А. (2018): Елаборат о подизању арборетума у оквиру Парк-шуме Траписти. Центар за одрживост и интегративни дизајн Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и Арбор Магна.


Cicelj

Брујић Ј., Милановић Ђ., Тупеша Њ., Ћук Б., Ћеха М., Веселиновић Д., Ристановић Ј., Кувеља А., Вуковић С., Тупеша Д., Ристановић О., Марић Б. (2011): Биодиверзитет подручја Цицељ. Арбор Магна, Бања Лука, 105 стр.


GISPASS

Арбор Магна (2011): Онлајн ГИС база података о заштићеним и потенцијално заштићеним подручјима Републике Српске. http://arbormagna.rs.ba [Од 2017. апликација је привремено недоступна].


Photoforest

Ступар В., Брујић Ј., Милановић Ђ. (2006): PHOTOFOREST – CD атлас дрвећа и жбуња Републике Српске и сусједних подручја. Арбор Магна и Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци.


Публикације настале као резултат рада Арбор Магне, али издате од стране другог издавача

Fotomonografija

Милановић Ђ., Ступар В., Брујић Ј. (2017): Шуме Републике Српске – Фотомонографија. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, 283 стр.


Smjernice

Голоб А., Скоберне П., Милановић Ђ., Дрешковић Н., Ђуг С., Ковачевић Д., Тодоровић С., Брујић Ј., Ступар В., Гашић Б., Станивуковић З., Бурлица Ч., Пашић Ј., Петковић Д., Бокић М., Никић Д., Зафиров И., Велгје Д., Ферлин Ф., Андриес Т. (2015): Смјернице за припрему Планова управљања за Натура 2000 подручја у Босни и Херцеговини са индикативним плановима управљања подручјима Тишина, Орјен-Бијела гора и Враница. Prospect C&S, 221 стр.


Брујић Ј., Травар Ј., Иванковић М., Меселџија П., Марковић Б. (2003): Каталог највећих стабала Републике Српске. Шумарски факултет Бања Лука и ЈПШ Српске шуме Републике Српске.


Арбор Магна у медијима

rtrs

2006

Десет прилога о дрвећу Бањалуке и Требиња у емисији „П.С….о свему поподне“.


rtrs

2007

22 прилога о дрвећу Бањалуке и Требиња у емисији „Екологика“.


rtrs

2007

11 прилога о вриједном дрвећу у Требињу и Херцеговини у емисији „Хербаријум“.


radio_rs

2012

Гостовања на разне теме из области заштите природе у емисији „Учинимо могућим“.


radio_rs

2012

Гостовања у серији „Ботаничари“ емисије „Ризница знања“.