Studije

2015

Studija o mogućnosti osnivanja Parka prirode „Studena“


2010-2012

Studija o mogućnosti osnivanja Parka prirode „Šnjegotina-Liplje“


2005

Idejni projekat Parka prirode “Duga njiva” (Trebava)


Javne rasprave

2018

Akcioni plan Zeleni Grad


2018

Regulacioni plan Banja Luka – Centar


2016

TRC Klekovača


2013

Zakon o prostornom uređenju i građenju


2013

Zakon o zaštiti prirode (Sl. glasnik RS br. 20/14)


2012

Strategija razvoja šumarstva (2011-2021)


2011

Strategija zaštite prirode (2007-2027)


2008

Strategija razvoja grada Banja Luka (2007-2015)


2008

Zakon o zaštiti prirode (Sl. Glasnik 113/08)


2008

Zakon o šumama (Sl. Glasnik 75/08)