Ko smo mi?

Arbor Magna logo

Društvo za zaštitu prirodnog nasljeđa – Arbor Magna je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja ljude profesinalno aktivne na polju bioloških istraživanja i zaštite prirode u Bosni i Hercegovini. Društvo okuplja oko 100 članova, većinom stručnjake iz oblasti šumarskih i bioloških nauka, ali i ljude drugih zanimanja i različitih interesovanja koji djele našu viziju zaštite prirode i biodiverziteta.

IUCN member

Istorijat

U martu 2000. godine, JPŠ Srpske šume donijelo je rješenje o formiranju Stručnog tima za stvaranje Registra najvećih stabala u Republici Srpskoj. Par dana poslije toga, svim šumskim gazdinstvima poslan je dopis kojim se obavještavaju o početku izrade ove evidencije i kojim se traži od direktora da imenuju koordinatora, tj. stručnjaka koji će animirati kolege, prikupljati podatke na svom području i slati ih u Banjaluku.

Ova inicijativa u stvari predstavlja zametak osnivanja Društva za zaštitu drveća – Arbor Magna, koje je osnovano 2003. godine, iste godine kada je iz štampe izašla i publikacija „Katalog najvećih stabala Republike Srpske“ koja je objedinjavala rezultate dotadašnjeg truda na izradi Registra.

2012. godine, odlukom skupštine, Društvo za zaštitu drveća – Arbor Magna mijenja ime u Društvo za zaštitu prirodnog nasljeđa – Arbor Magna pod kojim djeluje do danas.

Tokom godina u naš rad smo uključili veliki broj stručnjaka različitih profila (biolozi, botaničari, zoolozi, programeri, lovci, pravnici itd).
Danas smo društvo koje se bavi istraživanjem biodiverziteta i registrovanjem vrijednih objekata prirode, saradnjom sa državnim organima za zaštitu prirode (izrada studija i mišljenja), učestvovanjem u javnim raspravama prilikom donošenja zakonskih i podzakonskih akata i strategija, saradnjom sa regionalnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti zaštite prirode (poput REC, WWF, IUCN) itd.
Arbor Magna se bavi izdavanjem publikacija o biodiverzitetu i zaštiti prirode i učestvuje u medijskoj kampanji za podizanje svijesti javnosti o značaju biodiverziteta i zaštite prirode.

Naša misija

Svojim radom želimo doprinijeti boljem poznavanju naše prirode, jačanju svijesti o značaju biodiverziteta i zaštite prirode te adekvatnoj zaštiti vijednih priorodnih dobara.

Vizija

Društvo koje shvata da je neraskidivi dio prirode i da je biodiverzitet u osnovi njegovog opstanka i razvoja.